Biseri, svetovanje na področju jezikoslovja in rodoslovja, Silvia Josephine Žele

 

Avstralija

Besedilo 1
Pesem Moja dežela (izv. My Country); avtorica Dorothea Mackellar, OBE
Besedilo 2 »Australiana«
Besedilo 3
Himna Naprej, lepa Avstralija

 

Besedilo 1: Pesem Moja dežela (izv. My Country), avtorica Dorothea Mackellar, OBE*

Pesem Moja dežela je ena najbolj ikonskih avstralskih pesmi. Njena angleška izvorna različica je z dovoljenjem imetnikov avtorskih pravic objavljena na uradni spletni strani Dorothee Mackellar, kjer je na voljo tudi mnogo informacij o pesnici in Avstraliji na splošno.

Dorothea Mackellar: Moja dežela
Ljubezen do polj in goščave,
do zelenih in osenčenih poti,
do urejenih gozdov in vrtov
kroži po tvojih žilah,
močno ljubezen do sivo-modrih daljav,
rjavih potokov in mehkega zastrtega neba
poznam, a je ne morem deliti,
moja ljubezen je drugačna.

Ljubim od sonca ožgano deželo,
pokrajino prostranih ravnin,
razgibanih gorskih verig,
suš in poplavljajočih deževij.
Ljubim njena daljna obzorja,
ljubim njeno draguljno morje,
njeno lepoto in njene nevarnosti –
obširna rjava zemlja zame!

Pust, bel, s kolobarji označen gozd,**
vse žalostno pod luno,
safirno zamegljene gore,
vroča zlata tišina poldneva.
Zeleni prepleti grmičevja,
kjer se ovijajo prožne vzpenjavke,
in orhideje pokrivajo vrhove krošenj dreves
in praprot toplo temno prst.

Jedro mojega srca, moja dežela!
Njeno neusmiljeno modro nebo,
ko smo žalostni, ker okoli sebe
vidimo poginjati živino ...
A potem se zberejo sivi oblaki
in ponovno lahko blagoslovimo
bobnenje dežja,
stalen, namakajoč dež.

Jedro mojega srca, moja dežela!
Pokrajina zaklada mavrice
za poplavo, požar in lakoto
nam trikratno povrne.
Preko žejnih pašnikov,
glej, po mnogih dneh
nastajajoča se tančica zelenja,
ki se gosti, medtem ko strmimo.

Dežele s srcem iz opala,
nemirne, radodarne zemlje,
vsi tisti, ki je niste ljubili,
ne boste razumeli ...
Čeprav Zemlja vsebuje mnogo veličastnosti,
kjer koli že umrem,
vem, h kateri rjavi deželi
bodo poletele moje zadnje misli.

*OBE – The Order of the British Empire – Officer; op. p. častnica britanskega viteškega reda
**s kolobarji označen gozd – »ring-barking«. Pri tem postopku drevesom okoli debla odstranijo pas lubja ter tako z zelo malo truda poskrbijo, da se drevo posuši in odmre. Na področju gozdarstva se ta postopek imenuje obročkanje.

Prevajalska ekipa:
Silvia Josephine Žele
Romina Mržek
dr. Nina Novak Kerbler


Besedilo 2: Australiana

Izraz »Australiana« se v angleškem jeziku uporablja za stvari, ki so povezane z Avstralijo in njenimi prebivalci. To so lahko pesmi (glasbena ali literarna dela), fotografije, filmi, oglasi in drugo.

 

Besedilo 3: Himna Naprej, lepa Avstralija (izv. Advance Australia Fair)

Peter Dodds McCormick: Naprej, lepa Avstralija
Avstralci, veselimo se,
saj smo mladi in svobodni;
na svoji rodovitni zemlji s trudom pridemo do bogastva;
naš dom objema morje;
naša dežela je polna darov narave,
katerih lepota je nenavadna in redka;
naj vsaka stran, popisana z zgodovino,
priča o napredku lepe Avstralije.

Zato radostno zapojmo:
naprej, lepa Avstralija.

Pod našim žarečim Južnim križem
bodo naša srca in roke pridno delali,
da bo naša Avstralska zveza postala
najbolj prepoznavna med vsemi deželami;
s tistimi, ki so prišli prek morja,
smo pripravljeni deliti brezmejne planjave,
zato se pogumno združimo
za napredek lepe Avstralije.

Zato radostno zapojmo:
naprej, lepa Avstralija.

»Naprej, lepa Avstralija« (Advance Australia Fair) je avstralska državna himna. Gre za preoblikovano različico domoljubne pesmi s konca 19. stoletja, ki je bila zadržavno himno uradno razglašena 19. aprila 1984.

O avtorju
Škot Peter Dodds McCormick je prvotno pesem »Naprej, lepa Avstralija« napisal in uglasbil pod psevdonimom »Amicus« (lat. prijatelj). Prvič je bila izvedena na dan svetega Andreja leta 1878 v Sydneyju. Preoblikovano različico je 1. januarja 1901 ob razglasitvi Avstralske zveze zapel tudi deset tisoč glavi zbor. Leta 1907 je avstralska vlada McCormicku za njegovo skladbo plačala 100 funtov. Peter McCormick je umrl leta 1916, od leta 1966 pa pesem »Naprej, lepa Avstralija« ni več avtorsko zaščitena. Kljub temu je Avstralska zveza zaščitila uradno besedilo pesmi in tudi posebno uglasbitev. Dovoljena je nekomercialna javna uporaba himne, za komercialno rabo pa je potrebno dovoljenje.

Nekateri prvotni deli besedila pesmi so bili v uradni različici spremenjeni. Prva vrstica se je naprej glasila »Avstralski sinovi, veselimo se« in je bila spremenjena v »Avstralci, veselimo se«. V tretji kitici izvirnika sta bili spremenjeni dve vrstici: vrstica »da bo naša mladostna Avstralska zveza postala« v vrstico »da bo naša Avstralska zveza postala«, vrstica »z zvestimi sinovi za morjem« pa v vrstico »s tistimi, ki so prišli prek morja«.

Prevajalska ekipa:
Silvia Josephine Žele
Ajda Jazbec
dr. Nina Novak Kerbler

Na vrh