Biseri, svetovanje na področju jezikoslovja in rodoslovja, Silvia Josephine Žele

 

Članki, ki so povezani s slovensko zgodovino in rodoslovjem


543 │2 │1

 

Članek 10 Barthlme Lapornig in Maria Štempihar
Članek 9 Bartholomeus Lapornig
Članek 8 Jakob Petelinšek in Gertraud Briner
Članek 7 Anton Lapornigg in Margareth Petelinshegg
Članek 6 Polnoletnost

 

Članek 10: Barthlme Lapornig in Maria Štempihar

To je primer ene od nepričakovanih težav, s katero se lahko srečate pri raziskovanju starih matičnih knjig. Uspe vam najti želeno ime, a potem ne uspete potrditi, da ste zares našli pravo osebo, saj je nevesta udova in so njeni podatki navedeni pod imenom njenega pokojnega moža.

Poročna matična knjiga Trbovlje – Sv. Martin, 1784-1833, str. 76

 

ŽENIN

1811
Mesec
maj
Hišna št.
Kraj
Ime
Vera
Starost - leta
Neporočen
Vdovec
Katoliška
Protestantska
27-ti
Št. 12
Ojstro
Barthlme
pokojnega
Andreasa Laporniga sin
28

 

NEVESTA

PRIČE

Ime
Vera
Starost - leta
Neporočena
Vdova
Ime
Stan
Katoliška
Protestantska
Maria
ovdovela
Stemphicharin1
36
Michael Bresche in Jakob Scherbel
Kmet
isto

Št. 75. Z dovoljenjem zemljiške gospoščine Laško z dne 26. aprila in okrožja Prebold 8. maj 1811.
Poročena v podružnici Sv. Marko po župniku Jakobu Kösch.

_______________
1 Štempihar

 

Članek 9: Bartholomeus Lapornig

Spodnji prispevek je prepis vpisa rojstva Bartholomeusa Laporniga, dne 18. avgusta 1791.
Vir: Krstna knjiga Trbovlje – Sv. Martin, 1772–1784, str.63b.

Datum
Krstitelj
Otrok
Starši
Botri
Vera
Kraj
Številka
181
kot zgoraj2
Bartholomeus
Andreas Lapornig in Elisabetha Kreshe, najemnika
Urbanus Strouß in Ursula Wenkin,
kmeta
kot zgoraj3
Sv. Marko
38

_______________
1 18. 8. 1781
2 Jacobus Fritz, upravitelj
3 Katoliška

 

Članek 8: Jakob Petelinšek in Gertraud Briner

Spodnji prispevek je prepis vpisa v poročno knjigo za osebi Jakob Petelinšek in Gertraud Briner, dne 7. maja 1835.
Vir: Poročna knjiga Trbovlje – Sv. Martin, 1833-1856, str. 175/1.

Leto
1835
IME
ŽENIN
Ime njegovih staršev in njih privoljenje
Mesec
In dan
kraja in hišna številka
duhovnika, ki je poročal
Ime
Vera
Starost - leta
Samski
Vdovec
Katoliška
Protestantska
7. maj
Sv. Lenart, rudarska hiša
Josef Hašnik
Jakob Petelinšek, rudar v Hrastniku, zakonski sin pokojnega Jakoba Petelinschek in njegove žene Marie Skraber iz Sv. Marka, kmeta

38

Rojen 6. 7. 1817

•/•

 

NEVESTA
Ime njenih staršev in njih privoljenje
Priče
Dovoljenje
Ime
Vera
Starost - leta
Samski
Vdovec
Ime
Stan
Katoliška
Protestantska
Gertraud Briner, posvojena hči Jakoba Brinerja, kočarja, in pokojne Marie Poschlep, rojena v Sv. Marku
24
•/•
+ Johann Petelinschek

+ Gregor Strouß

Hashnik podpisnik
Kmetisto
C. k okrožni urad Laško dne 14. aprila 1855, št. 1137, Predal št. 9
Zgoraj omenjeni poročni par je bil 12., 22., 29. aprila in 6. maja oklican in 7. maja v podružnični cerkvi Sv. Marka poročen.
                                                                                                                                 Jos. Hašnik, župnik

 

Članek 7: Anton Lapornigg in Margareth Petelinshegg


Spodnji prispevek je prepis vpisa v poročno knjigo za osebi Anton Lapornigg (Lapornik) in Margareth Petelinshegg (Petelinšek), dne 19. novembra 1838.
Vir: Poročna matična knjiga, zv. 05, 1833-1856, str. 33.


Leto, mesec in dan poroke

19. November 1838

Kraj

Ojstro, hiša številka 11

Ime duhovnika, ki je vodil poroko

Franz Groschler

ŽENIN

Anton Lapornigg, rojen in stanujoč v kraju Ojstro hišna št. 11, župnija Trboclje, katoliške vere, star 21 let (rojen 17.01.1817), samski

OPOMBA: oče mladoletnega ženina, je sledec tukaj postavljenega znaka s križcem v prisotnosti krajevnega župnika in prič, privolil v ta zakon.

X Bartolmä Lapornig, oče mladoletnega ženina.
   Omersu, overovitelj

IME STARŠEV ŽENINA

Bartolmä Lapornig in Maria Kreutzer, zakonca

NEVESTA

Margareth Petelinshegg, rojena in stanujoča v kraju Sv. Marko hišna št. 18, župnija Trbovlje, katoliške vere, stara 24 let, samska

IME STARŠEV NEVESTE

Pokojna zakonca Jakob Petelinscheg in Maria Skraber

Ime in stan prič

Martin Wotschko in
Lucas Achatz             ] kmečkega stanu

Mathäus Omersu, overovitelj

Dovoljena za poroko

Zemljiškega urada gospostva Laško in okrožnega urada Prebold, datirana 28. in 31. oktobra [1]838.

 

Članek 6: Polnoletnost

Ptujski list (28.09.1919), letnik 1, številka 27

Spodnji članek je prepis članka, ki je bil objavljen v časopisu Ptujski list, dne 28. septembra 1919. V njem so obrazložene spremembe zakona v povezavi s polnoletnostjo.


Polnoletnost

Polnoletnost. Po srbskem in črnogorskem zakonu je polnoleten, kdor je dovršil 21. leto svoje starosti. Po avstrijskem zakonu, ki je veljal pri nas, pa tudi na Hrvatskem, je dosegel človek polnoletnost šele z dovršenim 24. letom; ravno tako tudi v Bosni in Hercegovini. Ta razlika se je morala izenačiti, tem bolj ker smo mi s svojim določilom bili precej osamljeni. Naši sosedje Nemci in Lahi, kakor tudi Francozi, dosežejo polnoletnost z 21. letom. Švicarji celo že z dovršenim 20. letom. Ravno tako je v Rusiji. Tudi Nemška Avstrija je sledila temu vzgledu ter določila, da postane polnoleten, kdor izpolni 21. leto. Z zakonom z dne 31. julija 1919, ki je bil objavljen dne 2. septembra v »Službenih Novinah«, je za vso kraljevino Srbov, Hrvatov in Slovencev uzakonjeno, da postane vsak naš državljan polnoleten s pričetkom dneva, katerega dopolni 21. leto svoje starosti. Za nazaj zakon ne velja. Vsi, ki so bili tedaj dne 2. septembra stari več kakor 21, pa manj kakor 24 let, so postali polnoletni z dnem 2. septembra 1919. Pozdravljamo ta zakon kot mal toda zelo važen korak na potu izenačenja zakonov v Jugoslaviji.

Vir: "Razno." Ptujski list letnik 1. številka 27 (28.09.1919)

 

Na vrh