Biseri, svetovanje na področju jezikoslovja in rodoslovja, Silvia Josephine Žele

 

Članki, ki so povezani s slovensko zgodovino in rodoslovjem


5 4 │3 │21

 

Članek 14 Mary Ann Nieszer (tudi Marija, Maria, Mári, Nisszer, Nisser)
Članek 13 Cerovec (Zerouz) 4
Članek 12 Wilhelmina Lapornik
Članek 11 Žled

 

Članek 14 Mary Ann Nieszer (tudi Marija, Maria, Mári, Nisszer, Nisser)

Pokrajinski arhiv Maribor hrani dvojnike krstnih, mrliških in poročnih matičnih knjig skoraj vseh prekmurskih župnij iz poznega 19. stoletja ter dvojnike rojstnih, mrliških in poročnih civilnih matičnih knjig večine prekmurskih matičnih okrožij iz začetka 20. stoletja.

Dvojnik krstna knjiga Župnije Gornji Petrovci, 1868–1923 (civilna). TE7


Maria Nisszer, stran 1

Štirinajsti otrok, rojen v župniji tisto leto
Datum rojstva: 18. september 1891
Datum krsta: 20. september 1891
Maria, nezakonska hči, rojena Rozalii Nisszer, neporočeni hčeri Antala (Antona), katolika iz Peskovcev (madžarsko Petőfa, tudi Peszkócz)


Maria Nisszer, stran 2

Naslov in hišna številka: Kukeč — (Kökényes —)
Ime, priimek in veroizpoved botrov: Ferencz Cserni (Franc; priimek Cserni bi se v sodobni slovenščini verjetno glasil Černi ali Čarni.), katolik, in Alojzia Nisszer iz Kukeča (Kökényes)
Krstil: Karol Fodor (Za duhovnika v Gornjih Petrovcih je nastopil leta 1877.)

Dvojnik mrliška knjiga Župnije Gornji Petrovci, 1868–1895 (civilna). TE9


Rozalia Nisszer, stran 1

V rimskokatoliški mrliški matični knjigi Kančevci za leto 1891 je pod zaporedno številko 10 vpis smrti Rozalije Nisszer (Nisser Rozália). Podatki o njeni smrti: datum smrti je bil 26. september 1891, bila je neporočena hči Antona (Nisszer Antal), delala je kot služkinja, rodila se je v Peskovcih (Petőfa), živela je v Kukeču št. 37 (Újkökényes), ob smrti je bila stara 25 let, umrla je zaradi tuberkuloze, pred smrtjo je dobila zakrament bolniškega maziljenja, datum pokopa je bil 28. september 1891 na pokopališču v kančevcih, pokopal jo je župnik Sándor Jambrikovitz (Aleksander Jambrikovič), zapustila je hči Mári (Maria, Marija, Mary), ki je bila rojena 18. septembra 1891.


Rozalia Nisszer, stran 2

Dvojnik krstna knjiga Župnije Kančevci, 1868–1895 (civilna). TE9)


Peter Cserni, stran 1

Peti otrok, rojen v župniji tisto leto
Datum rojstva: 9. maj 1990
Datum krsta: 9. maj 1990

Péter (Peter), zakonski sin Ferencza Csernija (Franca; priimek Cserni bi se v dodobni slovenščini verjetno glasil Černi ali Čarni.) iz Kukeča (Kökényes) in Alojzie Nisser (Nisszer) iz Dolencev (Nagy-Dolincz).


Peter Cserni, stran 2

Naslov in hišna številka: Kukeč 37 (Kökényes 37)
Ime, priimek in veroizpoved botrov: Rozália Nisser (Nisszer), rimokatoličanka, služkinja v Dolencih (Nagy-Dolincz)
Krstil: Sandor Jambrikovitz (Aleksander Jambrikovič)

Dvojnik poročna knjiga Župnije Gornji Petrovci, 1868–1923 (civilna). TE5


Pal Nisszer in Anna Kovacs, stran 1

V rimskokatoliški poročni matični knjigi Gornji Petrovci za leto 1881 je vpis poroke dne 9. junija 1881: Nisszer Pál, star 24 let, rojen v Dolini ali Dolencih, vojak na dopustu in Kovács Anna, stara 21 let, rojena v naselju Csákány, živita v Šulincih.


Pal Nisszer in Anna Kovacs, stran 2

Dvojnik mrliška knjiga Župnije Gornji Petrovci, 1868–1895 (civilna). TE5


Trézi Ropos, stran 1

V rimskokatoliški mrliški matični knjigi Gornji Petrovci za leto 1880 je vpis smrti dne 10. avgusta 1880: soproga Nisszer Antal-a — Ropos Trézi, stara 55 let, živela v Šulincih 38, po poklicu Kajžarka, vzrok smrti možganska kap.


Trézi Ropos, stran 2


Antal Nisszer, stran 1

V rimskokatoliški mrliški matični knjigi Gornji Petrovci za leto 1881 je vpis smrti 28. januarja 1881: Nisszer Antal, star 57 let, po poklicu trgovec, živel v Šulincih 38, vzrok smrti izčrpanost, oslabelost.


Antal Nisszer, stran 2

Mary Ann Nieszer se je naposled preselila v Združene države Amerike, kjer se je poročila z Louisom Zsilavczem (Alojzom Žilavcem iz Andrejcev v Sloveniji) in si ustvarila družino.

Zahvaljujem se arhivski svetovalki Gordani Šövegeš Lipovšek iz Pokrajinskega arhiva Maribor, ki je zame prevedla večino zgornjih zapisov iz madžarščine v slovenščino.

Na vrh

 

Članek 13: Cerovec (Zerouz) 4

Tako v Nadškofijskem arhivu v Ljubljani kot v Nadškofijskem arhivu Maribor lahko za vas prepišejo podatke iz različnih registrov: krstne in rojstne knjige, poročne knjige, mrliške knjige, statusa animaruma itd.

Spodaj je prikazan posnetek izvirnega zapisa v Družinski knjigi (status animarum) župnije Semič za Cerovec (Zerouz) 4 za leti 1813-1814.

Cerovec (Zerouz) 4, izvirnik

Nadalje podajam še posnetek izpisa iz družinske knjige, ki ga je priskrbel Nadškofijski arhiv v Ljubljani.


Cerovec (Zerouz) 4, prepis

V tabeli je prevod zapisa.

 

Župnija Semič
številka knjige 1813‑1814 Cerovec (Zerouz)
stran  
kraj, številka Zerouz 4
 
oče Judnitsch Johann rojen 1779 umrl
mati Schimonitsch Margaretha rojena 22. april 1785 umrla
poroka   župnija  
 
Otroci
Ime rojstni datum in kraj poroka/smrt/razno
1. Gollobitsch Stanislaus 28. oktober 1790 pastorek
2. Stephan 8. december 1793 pastorek v Zagrebu
3. Judnitsch Melena, hči 16. april 1808
4. Margaretha, hči 31. januar 1812  
5. Johann 21. maj 1815  
 
  hlapec 10
  dekla 20
     
Mallneritsch Anna 1793 Nestopldorf No. 1,
1. februar 1815
Gollobitsch Maria 13. avgust 1816 17. [nepopoln vnos]
Datum: 17. 12. 2014 Podpis: Tone Krampač

Na vrh

 

Članek 12: Wilhelmina Lapornik

Iskanje prednikov, rojenih v Sloveniji, lahko vodi v raziskavo, ki presega slovenske meje, in do dešifriranja podatkov, ki so zapisani v različnih jezikih. Spodaj navajam krstni list za Wilhelmino Lapornik iz »Liber Baptizatorium«, št. 7, str. 47, iz Pulja na Hrvaškem. Navedeni datum krsta je 21. junij 1869, v drugih dokumentih Wilhelmine Lapornik pa je zapisano, da se je rodila 11. junija 1869, medtem ko omenjeni »Liber Baptizatorium« kot njen datum rojstva navaja 31. maj 1896. Ker so pred Wilhelmino krstili otroka, ki se je rodil 31. maja 1896, lahko predvidevamo, da je pri pisanju abecednega seznama prišlo do napake. Wilhelminina mati, Gertraud Lapornik, je bila rojena na naslovu Ojstro 11, Slovenija, njen oče, Venceslao Vondra/Wondra, pa je bil Čeh, ki je prišel iz Češke (Bohemija).

Zahvaljujem se g. Janezu Toplišku in številnim hrvaškim rodoslovcem za njihovo pomoč  pri iskanju krstnih podatkov.

Annus
Leto
1869
Nrus.
Št..
Baptizans
Krstitelj/
Uradnik
Infans
Dete
Religio
Vera
Sex.
Spol
Natal.
Status ob rojstvu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Mensis
Dies
Baptismi
Domus
Nomen et Cognomen
Nomen et
Dies Nativitatis
Catholic.
Graec.
Protest.
Masc.
Femin.
Legittimi
Illegittimi
Datum krsta
Dom/
Naslov
Ime in priimek
Ime in čas rojstva
Katoliška
Grška pravoslavna
Protes-
tantska
Moški
Ženska
Zakonski
Nezakonski
di 26
giugno
1869
?
Gramaticopolo?
cur. cop ?
Guglielma
Francesca
Cattarina nata 11 corr. ore 11 anti.
26. junij 1896
?
Gramaticopolo?
duhovnik?
Wilhelmina Frančiška
Katarina
Rojena 11. ob 11. uri

GENITORES
STARŠI

PATRINI
KRSTNI BOTRI

Obstetrix
Porodna babica

12

13

14

15

Nomen
Cognomen
et Conditio Patris

Nomen et
Cognomen
Matris

Nomen Cognomen
et
Conditio

Nomen et
Cognomen

Ime, priimek in status očeta

Ime in priimek matere

Ime, priimek in status botrov

Ime in priimek

Venceslao Vondra di Giacomo da Verbic in Boemia

I Tenente del Corpo Fanteria
Pola

Gertrude Lapornek di Antonio da Trifail in Sticna Cittadina

Francesco Cek
I Tenente alla Forte?

Giuseppa Müller alla Cerimonia

Maria
Ashez?

Venceslao Vondra/Wondra, sin Jana, Johana, Ivana Verbica/Verbie v Bohemiji

Poročnik v pehoti
Pula

Gertrude/Gertraud Lapornek/Lapornik,
hči Antona iz Trbovelj v občini Stična

Franc Cek/Ček
Poročnik v utrdbi?

Jožefa Miller/Müller iz Cerimonia?

Maria
Ashez?


Wilhelmina Lapornik - Liber Baptizatorium

Wilhelmina Lapornik - Liber Baptizatorium Index

Na vrh

 

Članek 11: Žled

Žled: Kratke zgodbe o izkustvih skozi srhljivo ledeno ujmo in čarobnost žleda v Sloveniji 2014

Ta vizualno osupljiva knjiga vsebuje fotografije in zgodbe ledene ujme, ki je prizadela velik del Slovenije v začetku leta 2014. Med območji, ki jih je žled najbolj prizadel, so bila območja Pivke in Postojne, kjer so morali mnogi ljudje več tednov preživeti brez elektrike ali modernih propomočkov. Zgodbe in fotografije sta izbrala in uredila Andreja Blažič Klemenc in Franc Merkač.

Zbrane pripovedi in/ali fotografije so iz krajev: Vojnik, Veliki Otok, Svino, Stari trg pri Ložu, Solkan, Senožeti, Ravne na Koroškem, Rakitnik, Ptuj, Prelože, Postojna, Poljana, Podlipa, Pivka, Petelinje, Matenja vas, Maribor, Logatec, Ljubljana, Kokra, Koče, Kamnik pod Krimom, Kalce, Jakovica, Izlake, Ilirska Bistrica, Dolenje Jezero, Dilce, Cerknica, Cerklje in Celovec.

Možno je kupiti tudi privlačno sestavljanko z motivom žleda iz 120 kosov.

ZALOŽBA FRAN, 2014
ISBN 9783902832061


Žled

Na vrh