Biseri, svetovanje na področju jezikoslovja in rodoslovja, Silvia Josephine Žele

 

Franciscejski kataster: Kopatschniza Kopačnica

Franciscejski kataster je premalo uporabljen vir informacij na področju rodoslovja, saj mnogi ne vedo, da so kataster digitalizirali in da je na voljo v Arhivu Republike Slovenije, na Zvezdarski 1 v Ljubljani. Za nekatere dokumente se da naročiti tudi CD ali DVD.

Podatki spodaj se nanašajo na podatke franciscejskega katastra za Leskovico (zgod. ime Leskouza, referenca SI AS 176/L/L141 Leskovica, k.o.). Dokumenti so iz leta 1826.

Po materini strani (Jožefa Antonija Knafelc) je moj prednik Georg (Jur) Eržen, rojen 25. marca 1818 v Kopačnici 14 (zgod. ime Kopatschniza). Posnetki spodaj so iz dokumenta L141PUA in prikazujejo podatke, povezane z Georgom Erženom (Erschon), na naslovu Kopatschniza (Kopačnica) 14, s hišnim imenom Saderz ali Saderzha. Po podatkih v teh dokumentih nisem stoodstotno prepričana, da je ta Georg Eržen zares v mojem družinskem drevesu, vendar pa je vsekakor zelo verjetno, da je bil ali oče, ali stari oče, ali stric, ali pa prastric mojega Georga Eržena.

L141PUA

Ker se je moj Georg Eržen poročil z Mico Peternel, rojeno 27. januarja 1818 na naslovu Kopačnica 15, je zanimivo, da je Anton Peternel prav tako živel na naslovu Kopatschniza (Kopačnica) 15, s hišnim imenom Jestperz, Jesperz ali Jepperz. Prav tako ni jasno, ali je Anton Peternel moj sorodnik, toda dokument ponuja sled za nadaljnje raziskovanje.

L141PUA

Katastrski dokumenti lahko vsebujejo tudi zemljevide ozemlja, kar ustvarja čudovit občutek povezanosti s krajem bivanja prednikov. Dokument L141PT ima pomembne kartografske podatke o lastnikih tamkajšnjih zemljišč. Hiša družine Erschen, s hišnim imenom Sadeschar (Saderzha), je na zemljevidu označena s številko 113. Vidi se tudi, da je hiša družine Peternel, po domače Jesperz, na zemljevidu označena s številko 114.

L141PT

L141A13

Jestperz in Saderzha sta na zemljevidu precej jasno vidna.

L141C13

V dokumentih je naveden Jernej Erschon (Eržen) na naslovu Kopačnica 13 (hišno ime Hlebischer ali Hlebisher), številki 111 in 112 pa označujeta njegovi hiši na zemljevidu. Zemljevid L141A13 prikazuje hišo 111 v rumeni barvi, kar pomeni, da je bila lesena, hiša, označena s 112, je v rdeči barvi, kar pomeni, da je bila kamnita ali opečnata. 


L141A13 odsek

Eden od izzivov pri uporabi franciscejskega katastra je ta, da je najprej treba ugotoviti ime kraja, o katerem so shranjeni dokumenti. Pri tem morate upoštevati, da se nekateri kraji različno črkujejo.

V datoteki L141 za Leskovico lahko najdete ta naselja:
– Davča, Dauscha, Dautscha, Dauzher, Dauzhau, Davče, Alser Bach, Dauča;
– Debeni, Udebenech, Debenj;
– Kopačnica, Kopachenz, Kopatschnitz, Kopatschnitza, Kopazkenza, Kopačenca;
– Krnice, Kerniza, Kernize, Kernice;
– Lajše, Laische;
– Laze, Lasech, Na Lasech;
– Leskovica,Lesskouza, Leskouza, Leskouca;
– Novine, Nowine;
– Planina;
– Robidnica, Robidenza;
– Studor;
– Tičje Brdo, Tizhim Werd, Titscheinwerd, Tizhes Berdo, Tičje Berdo, Tično brdo.

Treba je tudi upoštevati dejstvo, da so v nekaterih naseljih enkrat ali večkrat v zgodovini spremenili oštevilčenje. Bolj gotovo boste vedeli, da ste v franciscejskem katastru našli dom svojega prednika, če boste uspeli izslediti svojo linijo prednikov s pravimi domačimi naslovi, datiranimi okoli leta 1820.

Več informacij:

Franciscejski kataster kot ključ za razumevanje kulturne pokrajine v Sloveniji v 19. stoletju, avtora Franci Petek in Mimi Urbanc
Wikipedia

 

Na vrh

Nazaj na stran Rodoslovje