Biseri, svetovanje na področju jezikoslovja in rodoslovja, Silvia Josephine Žele

 

Uporabni podatkovni viri, ki so povezani s slovensko zgodovino in rodoslovjem


2 │1


Vir 17 Zemljiška knjiga za sodni okraj Postojna
Vir 16 Na jurški zemlji: o planini Juršič, nastanku vasi Juršče in o sledovih njenih prvih prebivalcev
Vir 15 Nevidna srednjeveška Evropa
Vir 14
Z nekdanje Goričice
Vir 13
Slovenci v Avstraliji
Vir 12
Knjiga hiš na Žirovskem: naselja, hiše in njihovi lastniki na ozemlju predjožefinske župnije Žiri pred letom 1900
Vir 11
Krasnja: Sprehod skozi preteklost vasi

 

Vir 17 Zemljiška knjiga za sodni okraj Postojna

Klenik – lastniki hiš leta 1866
Številka - Priimek - Ime
1 Smerdu Lukas (Smrdelj Luka)
3 Rotar Franz (Rotar Franc)
4 Trebec Blas (Trebec Blaž)
5/6 Smerdu Jerni? (Smrdelj
8 Vidrich Thomas (Vidrih Tomaž)
9 Pouh Johann (Polh Janez)
10 Kristan Anton (Kristan Anton)
13 Sormann Mihael (Zorman Mihael)
14 Bergoč Tomas (Bergoč Tomaž)
16 Sormann Andreas (Zorman Andrej)
17 Rebec Kaspar (Rebec Gašper)
18 Rebec Jakob (Rebec Jakob)
19 Rebec Anton (Rebec Anton)
20 Čelegoj Matthias (Čeligoj Matija)
21 Šele Franz (Žele Franc)
22 Bergoč Andreas (Bergoč Andrej)
23 Krajc (Krivetz) Mihael (Krivic Mihael)
24 Šele Tomas (Žele Tomaž)
26 Bergoč Josef (Bergoč Jožef)
27 Kristan Elias (Kristan Elija)
28 Mesgec Simon (Mezgec Simon)
29 Šabec Franz (Šabec Franc)
30 Lenarčič Mihael (Lenarčič Mihael)
31 Krebel Anton (Krebel, Krebelj Anton)
32 Mesgec Andreas (Mezgec Andrej)
33 Hrovatin Lorenz (Hrovatin Lovrenc)
34 Šele Simon (Žele Simon)
35 Krebel Lukas (Krebel, Krebelj Luka)
36 Česnik Tomas (Česnik Tomaž)
37 Bele Lukas (Bele Luka)
38 Česnik Anton (Česnik Anton)
39 Rotar Bart? (Rotar Bartolomej? Jernej?)
40 Kristan Jakob (Kristan Jakob)
41 Penko Kaspar? (Penko Gašper)
42 Bele Lukas (Bele Luka)
42 Bergoč Anton (Bergoč Anton)
43 Hribar Franz (Hribar Franc)
44 Hribar Jakob (Hribar Jakob)
45 Sormann Lorenz (Zorman Lovrenc)
46 Vodapivic Andreas (Vodopivic Andrej)
47 Česnik Mihael (Česnik Mihael)
48 Perenič Franz (Perenič Franc)

Moji predniki so živeli na naslovu Klenik 24 in leta 1866 je bil lastnik hiše Tomas Šele.

Vir: Zemljiška knjiga za sodni okraj Postojna, Signatura SI AS 342. Naselje: Bloke, Bloška Polica, Glina, Klenik, Laze, Otok-Bločiče, Pivka, Ponikve, Radohova vas pri Postojni, Slovenska vas, Šteberk, Studeno, Sv. Ana, in Velike Bloke.
Arhiv Republike Slovenije

Na vrh

 

Resource 16: Na jurški zemlji: o planini Juršič, nastanku vasi Juršče in o sledovih njenih prvih prebivalcev

Irena Uršič, kustosinja v Muzeju novejše zgodovine Slovenije, je avtorica te knjige, bogate s podatki, ki koristijo vsakomur s predniki v vasi Juršče. Vsebuje zgodovinsko zanimive fotografije in tudi novejše fotografije ljudi in krajev. Knjiga vsebuje tudi informacije o prvih priimkih, ki so se pojavili v vasi, med katerim so Benčič, Butkovič, Butkovič, Čekada, Česnik, Kalister, Knafelc, Magaš, Novak, Penko, Šajn, Sedmak, Šircelj, Skok, Štefančič, Urlih, Valenčič, Vatovec, Vodopivec, Zadel in Žužek.

Založba Libris, Koper, 2007
ISBN 978-961-6618-03-8


Na jurški zemlji

Na vrh

Vir 15: Nevidna srednjeveška Evropa

Knjigo Nevidna srednjeveška Evropa je napisal Andrej Peleterski. Je dober vir splošnih informacij o franciscejskem, jožefinskem in jožefinskem katastru. Vsebuje tudi odličen besednjak.  Za branje je na voljo v obliki pdf na tej povezavi.


V knjigi so podane natančne informacije o razvoju naslednjih vasi:
- Blejska Dobrava in Zgornja Blejska Dobrava
- Grad – Bled
- Grimšče, Rečica in naselbina na Pristavi
- Koritno
- Kupljenik
- Mlino in Zazer
- Poljšica
- Ribno
- Selo
- Spodnja Bohinjska Bela
- Spodnje Gorje
- Spodnje in Zgornje Laze
- Višelnica
- Zasip in Mužje
- Želeče in Zagorice
- Zgornja Bohinjska Bela
- Zgornje Bodešče in Spodnje Bodešče
- Zgornje Gorje

Nekaj besed iz besednjaka:
- Dvor, pl. dvor – Prvotno pomeni ograjen prostor z vrati. Pozneje lahko pomeni tako poslopla kot tudi pripadajoče obdelovalno zemlišče. Lahko je različno velik, z različnim številov družin. V slednjem primeru gre za razširjeno obdelovalno enoto.
- edling – Osebno svobodnih ljudje, ki so bili s svojo malo posestjo pogosto podrejeni neprosredno samo deželnemu knezu.
- Grunt, pl. grunti – Kmetija, ki v celoti omogoča preživetje eni družini. Stavbe in zemljišče.
- huba – Podložna kmetija z zemljiškem gospostvu v velikosti grunta.
- kajža – Stavba z malo zemlje, ki ne more preživeti ene družine.

Na vrh

 

Vir 14: Z nekdanje Goričice

Digitalna knjižnica Slovenije je digitalizirala slovensko knjigo »Z nekdanje Goričice«, ki vsebuje zgodovinske podatke o ustanovitvi župnije Domžale. Knjiga, ki jo je leta 1925 izdal Franc Bernik, je zanimiva za raziskovalce rodoslovja, še posebej na straneh od 116 do 123 (pdf)  oz. od 94 do 100 (knjiga), kjer je podan seznam imen gospodarjev gospodinjstev in hišnih imen v vaseh Gornje Domžale, Spodnje Domžale, Stob, Študa in Depalja vas za sto let nazaj.


Zgornje Domžale
Hišna številka: priimek in ime, hišno ime.

1: Škrhanc Jakob, Zupin
2: Pavli Franc, Pavli
3: Hren Valentin, Hren
4: Mazovec Anton, Mazovc
5: Mersu Jožef, Sirk
6: Ogrinc Martin, Knez
7: glej št. 6!
8: Jančigaj Tomaž, Sušovc
9: Hribar Primož, Jožman
10: Komermanovi dediči, Pučenk
11: Pavlič Jernej, Ulčar
12: Košir Jur, Košir
13: Janežič Primož, Čedenk
14: Dolar Jožef, Mihovc
15: Pavli Andrej, Cegan
16: Žabnikar Nežy, Brinovc
17: Rodi Jernej, Rode
18: Roš Janez, Mrak
19: Lenček Lovre, Krača
20: Pirc Anton, Komotar
21: Koprivnik Blaž, Mate
22: Šimnovc Peter, Aver
23: Pavli Jur, Rojc
24: Capuder Franc, Vovk
25: Šimenc Jožef, Hren
26: Pavli Matija, Tolomajnar
27: Povž Primoz, Povž
28: Cerar Franc, Kobasar
29: Hribar Jožef, Repar
30: Povž Valentin, Povž
31: Žabnikar Andrej, Brinovc
32: Štiftar Tomaž, Pangre
33: Keber Jožef, Keber
34: Pintar Matija, Ernekar
35: Remc Matej, Gorjup
36: Gaberč Primož, Kovač
37: Colnar Anton, Jakec
38: Pavlič Matija, Pavlek
39: Čerin Tomaž, Lukel
40: Borc Jakob. Meke
41: Mitnica
42: Fröhlich Andrej, Ferbar
43: Kralj Janez, Konjedere
44: Iglič Blaž, Klemen
45. Lap Jernej, Kokšar
46: Markužič Jur, Logar
47: Trdina Franc, Matiček

 

Spodnje Domžale
Hišna številka: priimek in ime, hišno ime.

1: Možina Štefan, Možina
2. Pirc Jakob, Markec
3: Tičar Janez, Perše
4: Cerar Matevž, Rahne
5:Keršne Jur, Keršne
6: Ovca Matija, Rak
7: Habjan Martin, Mirt
8: Lap janez, Pečnikar
9: Avsec Primož, Babnik
10: Kristjan Jakob, Kristjan
11: Burja Jur, Templov
12: Gregorc Jožef, Dolar
13. Ramovš Boštjan, Avsec
14. Gregorc Jožef, Dolar
15: Lenart Miha, Mesarka
16: Svetlin Anton, Menačenk
17: Župnišče v taboru na Goričici
18: Tabor
19: Zadergov Primož, Novžit
20: Močnik Matej, Vilar
21: glej št. 20!
22: Košir Miha, Ferijankar
23: glej št. 3

 

Stob
Hišna številka: priimek in ime, hišno ime.

1: glej št. 23!
2: Žabnikar Jožef, Matevžak
3: Pavovec Anton iz Depaljevasi
4: Košir Jernej, Kralj
5: Rožič Vrban, Bizenk
6: Žankar Gašper, Žankar
7: Karinšek Martin, Kralj
8: Borc Lovrenc, Odamek
9: glej št. 18!
10: Dečman Matevž, Dečman
11: glej št. 17!
12: glej št. 10!
13: Dečman Jakob, Čebul
14. Habjan Anton, Šimenk
15: Sever Lovrenc iz Črnuč, Oblak
16: Žendar Anton, Žendar
17: Sluga Anton, Stenov
18: Grmek Jakob, Jagošč
19: Kreč Jur, Brecelj
20: Lovše Jur, Povž
21: Habjan Jakob, Habjan
22: Gregorc Matevž, Matiček
23: Juvan Lovrenc, Vintar
24: Sršen Valentin, Žankar
25: glej št. 10!
26: Cotman Valentin, Matek
27: Colnar Miha, Rode
28: Martinak Andrej, Odamek
29: Kramar Matevž, Kramar
30: Dimc Helena, Pvank
31: Habjan Tomaž, Čedenk
32: Prosnik Jožef, Sepel
33: Krušnik Valentin, Bavant
34: Kokalj Janez, Marček
35: Vojska Luka, Žankar
36: Novžit jur, Merkec
37: Peterlin Miha, Borc
38: glej št. 27!
39: Flis Valentin, Joško
40: Brenk Tomaž, Kovač
41: Lovše Martin, Povž

 

Študa
Hišna številka: priimek in ime, hišno ime.

1: Erklavec Miha, Rožman
2: Košir Jakob, Cander
3: Maček Jakob. Cander
4: Hribar Janez, Varleh
5: Kojnič Primož, Pipan
6: Gregorin Jur, Svetlin
7: Grčar Andrej, Matijevec
8: Kapez Janez, Dimc
9: Zajc Matevž, Vavar
10: glej št. 24!
11: Klemenc Jožef
12: Klemenc Matija, Premeru
13: Gaberč Primož, Primček
14: Cotman Simon, Primoževec
15: Habjan Miha, Pavle
16: Knofter Andrej, Korant
18: glej št. 17!
19: glej št. 8!
20: Remc Miha, Gvastovc
21: Osolin Jakob, Merkuz
22: Osolin Jožef, Gašper
23: Roš Jakob, Majer
24: Štempel Tomaž, Štempel
25: Bergant Valentin, Žušem
26: Arhar Anton, Lesjak
27: Rihtar Tomaž, Lesjak

 

Depalja vas
Hišna številka: priimek in ime, hišno ime.

1: Kecelj Jožef, Navper
2: Leonhard Matevž, Miklavžek
3: Kecelj Jakob, Abe
4: Flere Jur, Štefek
5: Abe Martin, Jakel
6: Cajhen Gašper, Mošenk
7: Grčar Gregor, Bavant
8: glej št. 1!
9: Sršen Anton, Hrša
10: Pavovec Anton, Pavovec
11: Žendar Anton, Lukova kajža
12: glej št. 16!
13. glej št. 9
14: Tavčar Marija, Katrež
15: Colnar Matija, Matiček
16: Ogrinc Andrej, Medišek
17: glej št. 6!
18. Cajhen Valentin, Mazovec
19: Bojt Matevž, Povle
20: Stebe Gregor, Jereb
21: Erklavec Janez, Krivec
22: Dime Jožef, Mramor
23: Flere Jožef, Šetrov
24: Janežič Anton, Fingrat
25: Štebi Lovrenc, Žnidar
26: Kolar Jožef, Pogačar
27: Sevar Lovrenc iz Črnuč
28: Bukovec Lovrenc, Kajžar
29: Colnar Martin, Rosulnik
30: Cajhen Jakob, Starbek
31: Škrlep Jožef, Škrlep
32: Škrlep Luka, Krištof
33: Kolar Matevž, Kerlin
34: Hočevar Anton. Kapevnik
35: Sršen Jur, Jur

Vir: Bernik, Franc. Z nekdanje Goričice. samozal., 1925.

Na vrh


Vir 13:
Slovenci v Avstraliji

Spletna stran vsebuje zgodovinske podatke o Slovencih v Avstraliji ter ponuja mnoge uporabne povezave in brezplačne vsebine, ki si jih lahko naložite na računalnik.

 

Vir 12:
Knjiga hiš na Žirovskem: naselja, hiše in njihovi lastniki na ozemlju predjožefinske župnije Žiri pred letom 1900

»Knjiga hiš na Žirovskem: naselja, hiše in njihovi lastniki na ozemlju predjožefinske župnije Žiri pred letom 1900«, je knjiga, ki sta jo napisala Petra Leben Seljak in Alojz Demšar. To je prava zakladnica informacij o ljudeh in hišah na območju župnije Žiri v času od leta 1500 do 1900. Na 478 straneh so podani podatki o več kot 900 hišah in vključuje tudi seznam 540 priimkov s pripadajočimi naslovi. Raziskovalno delo avtorjev, pri katerem sta uporabila prvotne vire, kaže strokovnost in temeljitost. Dodala sta tudi informacije o nekaterih obrtnikih in sposobnih trgovcih tega območja, kot so mlinarji, krojači, kovači, čevljarji, tkalci in usnjarji.

Naselja, ki so vključena v knjigo, so: Brekovice, Breznica, Črna, Dobračeva, Dole, Goli Vrh and Suhi Dol, Goropeke, Govejk, Hleviše, Hlevni vrh, Idršek, Izgorje, Jarčja Dolina, Javorjev Dol, Koprivnik, Korita, Krnice, Laniše, Lavrovec, Ledine, Ledinica, Mrzli Vrh, Nova vas, Opale, Osojnica, Pečnik, Podklanec, Potok, Račeva, Ravne, Selo, Sovodenj, Sovra, Srnjak, Stara vas, Vrh, Vrsnik (Dolenji Vrsnik and Gorenji Vrsnik), Zabrežnik, Zavratec, Žiri, Žirovnica in Žirovski vrh.

Za naslednje priimke so podani naslovi: Albreht, Alič, Aloja, Ambrožič, Arhar, Ažbe, Ažbič, Babek, Babič, Bačnar, Bajc, Bajt, Balant, Bartel, Bašelj, Baznik, Beguš, Bekš, Benčina, Benedek, Berce, Berčič, Bevk, Bezeljak, Bezjak, Bezovljak, Biljali, Bizjak, Blažič, Bogataj, Bohinc, Bohinjec, Boštjančič, Bozovičar, Božič, Bradeško, Brelih, Bremc, Brence, Brenčič, Brničar, Brodnik, Brum, Brumen, Brun, Brus, Buh, Burnik, Cahala, Cankar, Cerkinčič, Cerar, Cerer, Cigale, Cigole, Cijak, Cimerman, Cimperman, Corn, Cuznar, Cvek, Čadež, Čeferin, Čerin, Črnologar, Črov, Čudec, Čufar, Čuk, Dagarin, Debeljak, Demšar, Derlink, Dežela, Dobenec, Dolenc, Dolinar, Dovšak, Drmota, Eniko, Erznožnik, Eržen, Faisik, Felc, Ferbežar, Ferbežerčič, Ferlan, Ferlic, Fik, Filipič, Flander, Flek, Florjančič, Fortuna, Frelih, Frlic, Fut, Gabrovšek, Galičič, Gantar, Gašperič, Giacomelli, Gladek, Gnezda, Golej, Golič, Golob, Gorčič, Gorjup, Gosar, Goslar, Gostiša, Govekar, Grbec, Gregorač, Gröblicher, Grošelj, Gruden, Guzelj, Habe, Hajan, Hajnrihar, Hauman, Hladnik, Hlevišar, Hleviščar, Hojan, Homec, Homolec, Homovec, Horvat, Ipavec, Istenič, Jan, Jančič, Janežič, Jazbec, Jeglič, Jelerčič, Jelovčan, Jenko, Jeraša, Jereb, Jerebec, Jesenko, Jese4novec, Jezeršek, Juraša, Jurca, Jurijavčič, Jurjančič, Jurjaučič, Jurjavčič, Jurkovec, Justin, Justinič, Kacin, Kafol, Kalan, Kalčič, Kalec, Kamenik, Kamenšek, Karančič, Karanta, Karlin, Kasp, Kaučič, Kavčič, Kejžar, Kek, Kenda, Kendovec, Kermel, Klemenčič, Klun, Kobal, Kogej, Kogovšek, Kokelj, Kolenc, Koler, Kopnec, Konzort, kopač, Kopše, Korče, Kosmač, Košir, kovač, Kovkar, Kožuh, Krajnc, Kranjec, Krašna, Krek, Kremžar, Kristan, Krištoflič, Krivec, Krivic, Križaj, Križec, Krmelj, Krulec, Krvina, Krže, Kržišnik, Kucler, Kudišar, Kumer, Kunc, Kunčar, Kurin, Kvas, Lah, Lahajnar, Laharnar, Lamovec, Lampe, Lampreht, Lapajne, Lazar, Lazer, Laznik, Leben, Lemba, Lemovec, Lenček, Lenger, Leskovec, Leskovic, Lešnak, Likar, Liker, Logar, Loncnar, Loštrek, Loštrik, Lukan, Lukančič, Lunger, Luznar, Lužnik, Maček, Magušar, Maherič, Mahovne, Majnhart, Majnik, Makuc, Malavašič, Malik, Malnerčič, Malovrh, Marinček, Marinčič, Markovič, Marogoj, Marolt, Martinčič, Martinšek, Matajc, Matko, Medved, Merlak, Mezegm Mezek, Mihelič, Miklavc, Miklavčič, Miklavec, Mikuš, Mivšek, Mladuan, Mlakr, Mlinar, Mlinarčič, Močnik, Modrijan, Mohorič, More, Možina, Mrak, Mravle, Mravlje, Mravljišek, Mrlak, Mrovle, Mrovlje, Mrvec, Mulnerčič, Naglič, Nagode, Narigoj, Novak, Novinšek, Obed, Oblak, Obriven, Okoren, Omejc, Orel, Osredkar, Ostanek, Otrin, Ovsenik, Ovsenk, Pagon, Pajsar, Papit, Pavlin, Pečelin, Pelehan, Pepel, Perac, Petek, Petelin, Peternel, Petkovčič, Petkovšek, Petrač, Pirc, Pirih, Pišek, Pišlar, Pivk, Platiša, Plestenjak, Ploha, Podgornik, Podobnik, Podviz, Pokorn, Polanc, Poljanšek, Potočnik, Poženel, Poženil, Prašič, Prašnik, Prebil, Prek, Prelec, Prevc, Prevec, Prevodigoj, Primožič, Prvina, Pšeničar, Puc, Pustovrh, Pušar, Ravnohrib, Raznožnik, Raztresen, Razvozda, Rejc, Remic, Rep, Retel, Reven, Rihter, Rink, Rome, Roženkranc, Rubenčič, Rudolf, Rudolph, Rupnik, Rutica, Sagoda, Samotorčan, Samotorčen, Saul, Sedej, Selak, Seljak, Selničar, Semarin, Semič, Semlič, Sežun, Shelešnik, Simončič, Simonič, Simovčič, Skalar, Sluga, Smuk, Soletti, Sova, Stanovnik, Starman, Stopar, Strel, Strelec, Strgar, Strlič, Strnad, Strojar, Suhel, Svetec, Svetličič, Šamaster, Ščurek, Šega, Šemrov, Šenčur, Šifrer, Šimnovčič, Šinkovec, Šnajder, Šorli, Šorn, Špeh, Špilar, Šraj, Štajer, Štefančič, Štrajt, Štremfelj, Štucin, Šubič, Šušter, Tavčar, Telban, Testen, Tešar, Tisovec, Tolar, Tolminec, Tomažin, Tominc, Tončič, Tratnik, Trček, Trepal, Treven, Troha, Trotiš, Trpin, Turk, Tušar, Učakar, Uršič, Ušeničnik, Valenčič, Vehar, Velikanja, Velikanje, Velikonja, Verweser, Vesiloha, Vidic, Vidmar, Vizjak, Vodnik, Vojska, Volf, Vončina, Vrabec, Vurnik, Zajc, Zajec, Zamejc, Zelenc, Zelenec, Zorn, Zuepoldt, Žakelj, Žigon, Žnidaršič, Žonta, Žunar, Žuner in Žušt.

Ljubljana, Pegaz International, 2010
ISBN 978-961-6089-41-8

Na vrh

 

Vir 11:
Krasnja: Sprehod skozi preteklost vasi

Prvi zapisi o Krašnji in z njo povezanimi vasmi segajo v leto 1325. To območje ima bogato zgodovino, ki jo v sedanjem času proslavljajo lokalni prebivalci. Redno organizirajo kulturne dogodke in dobro skrbijo za vzdrževanje stavb in zgodovinskih objektov. Leta 2011 so izdali turistični vodnik z naslovom »Krašnja: Sprehod skozi preteklost vasi«. V prvem delu knjižice podajajo informacije o vodni učni poti, ki označuje izvire voda in podaja lokacije različnih naravnih in zgodovinskih značilnosti ob vodah. V drugem delu so opisali zgodovino Krašnje: ljudi, organizacije, dejavnosti in obrti. Vsebino knjižice so prispevali učenci Podružnične šole Krašnja (podružnica OŠ Janka Kersnika Brdo), besedilo je napisala Vera Beguš. Knjižico je založilo Kulturno umetniško društvo Fran Maselj Podlimbarski, Krašnja.

KUD Fran Maselj Podlimbarski
Krašnja 47, 1225 Lukovica

Na vrh

Nazaj na stran Rodoslovje