Biseri, svetovanje na področju jezikoslovja in rodoslovja, Silvia Josephine Žele

 

Priimki

'Od kod si? Kako se pišeš?', napisal Leon Kernel – Knjiga predstavlja priimke ljudi krajev v Pivki med 17. in 19. stoletjem.

Slavinske pražupnije med 17. in 19. stoletjem
Bile, grad Prestranek, Gradec, Grobišče, Hrastje, Klenk (sedajj Klenik), Koče, Matenja vas, Nemška vas, Palčje, Petelinje, Radohova vas, Rakitnik, Selce, Šempeter (sedaj Pivka), Slavina, Stara vas, Štivan, Trnje, Zalog and Žeje.

Vir
Kernel, Leon, Od kod si? Kako se pišeš?, Kulturno društvo Kernel iz Slavine, Slovenija, 2006
ISBN-10 961-238-804-0
ISBN-13 978-961-238-804-1


Leon Kernel
Slavina 35
SI-6258 Prestranek
SLOVENIJA
Email: leon.karnel [ at ] guest.arnes.si
Gradivo na internetni strani je objavljeno z dovoljenjem avtorja.

 

1. Žele (Zele)
2. Bergoč (Bergoc)
3. Abram

 

1. Žele (Zele)

1. Različice: Žale, Žuleti, Žile, Sila, Žule

2. Pomanjševalnica: Želeco

3. Ženska oblika: Želečka

4. Zapisi: Selle, Suleti, Shulle, Sulle, Siulle, Shelle, Shulezhka, Schulezka, Sallhe, Sulesecha, Zille, Sille, Sele, Shila, Sile, Shelle, Zhelle, Schulle, Selle, Želje, Žele, Želle.

5. Možni pomeni:
solar, trgovec s soljo
človek s čela obrambe
človek s celka

6. Sorodni priimki: Sila, Zelen, Čelan, Čelhar

7. Kraji na Pivki, kjer je priimek nastopal:

  Radohova vas 1630 in naprej
  Trnje 1630 in naprej
  Šempeter (Pivka) 1630 in naprej
  Selce 1640–1649, 1810–1819, 1850 in naprej
  Petelinje 1640–1649, 1740–1749, 1830 in naprej
  Klenk (Klenik) 1660–1669, 1780 in naprej
  Hrastje 1670 in naprej
  Slavina 1710 in naprej
  Koče 1790 in naprej
  Grobišče 1830 in naprej
  Nemška vas 1800–1829
  Matenja vas 1860 in naprej

           

8. Opombe:
V popisu iz leta 1665 je ta priimek 12-krat v Radohovi vasi, 4 krat v Trnju, 3-krat v Šempetru.

 

9. Analiza priimka Žele:

krstna knjiga številka

1

2

3

4

5

6

7

skupaj

obdobje

1631–
1651

1650–
1695

1696–
1736

1736–
1788

1784–
1804

1804–
1833

1834–
1878

1631–
1878

število vpisov krstov

58

291

177

240

117

219

266

1368

število krstov na 10 let

29

64.67

44.25

46.15

58.5

72.07

59.11

55.16

mesto priimke glede na pogostost

2

1

1

2

2

1

2

2

Na vrh

 

2. Bergoč (Bergoc)

1. Različice: Birgoč, Borgač, Berguč, Vergoč.

2. Pomanjševalnica: ni zapisana (Bergočič).

3. Ženska oblika: ni napisana.

4. Zapisi: Bergoz, Bergozh, Bergotz, Bergouz, Wergoz, Wergozh, Biergozh, Birgoz, Bargoz, Pergozh, Bergotsh, Bergotsch, Wergotz, Bergozch.

5. Možni pomeni:
bregač, prebivalec neravnega predela,
Oger,
prihajavec, tisti, ki nadaljuje rod po ženski strain z novim priimkom,
tisti, ki se v hišo priženi in prinese nov priimek,
pastir.

6. Sorodni priimki: Vergič, Vogrič.

7. Kraji na Pivki, kjer je priimek nastopal:

  Klenk (Klenik) 1630 in naprej
  Trnje 1630 in naprej
  Selce 1650–1665, 1770–1819
  Slavina 1770 in naprej
  Koče 1770 in naprej
  Šempeter 1790 in naprej
  Žeje 1850 in naprej

                 

8. Opombe

9. Analiza priimka Bergoč:

krstna knjiga številka

1

2

3

4

5

6

7

skupaj

obdobje

1631– 1651

1650– 1695

1696– 1736

1736– 1788

1784– 1804

1804– 1833

1834– 1878

1631– 1878

število vpisov krstov

28

82

76

43

102

118

160

609

število krstov na 10 let

14

18.22

19

8.27

55

40.69

35.56

24.56

mesto priimke glede na pogostost

9

7

8

31

4

6

4

6

Na vrh

 

3. Abram

1. Različice: Abraham (starejša oblika)
2. Pomanjševalnica: Abramhamič (starejša oblika)
3. Ženska oblika: Abramka
4. Zapisi: Abram, Abraham, Abrahami, Obram, Abramcha, Abrachamig.

5. Možni pomeni:
Abram, Abraham
žid, jud
Avar
stražar na višinski točki.

6. Sorodni priimki: pri nših južnih sosedih dobimo tudi priimek Avram, Avramovič – gre za betatizem – zamenjavo črke b z črko v.

7. Kraji na Pivki, kjer je priimek nastopal pogosteje:

  Palčje 1640 in naprej
  Selce 1770 in naprej (prišli so iz Palčja)

                     

8. Opombe
isti priimek v isti hiši nastopa v več oblikah hkrati ali zaporedoma;
priimek je v popisu iz 1665 leta 5-krat v Palčju.

9. Analiza priimka Abram:

krstna knjiga številka

1

2

3

4

5

6

7

skupaj

obdobje

1631– 1651

1650– 1695

1696– 1736

1736– 1788

1784– 1804

1804– 1833

1834– 1878

1631– 1878

število vpisov krstov

 

5

7

20

10

30

59

131

število krstov na 10 let

 

1.11

1.75

3.85

5

10.34

13.11

5.72

mesto priimke glede na pogostost

 

104

83

60

53

29

21

44

 

Na vrh

Nazaj na stran Rodoslovje